การออกแบบ การประกอบติดตั้ง ระบบ NGV ทุกขั้นตอน ตรงตาม
มาตรฐาน ISO 15500 หรือ มอก. 2333 และมาตรฐาน อุปกรณ์ ความปลอดภัยของยุโรป ECE R110 คุณจึงมั่นใจ ในความปลอดภัยสูงสุดตลอดการใช้งาน
ชุดจับยึดหัวเติมก๊าซ

อุปกรณ์เติมก๊าซ CNG ติดตั้งคู่กับวาล์วกันการไหลย้อนกลับ เพื่อป้องกันก๊าซรั่วออกจากตัวถัง เมื่อไม่มีการเติมก๊าซมาตรฐานอุปกรณ์ ECE R110 และ ISO 15500 จากอิตาลี พร้อมจุกยางกันฝุ่น

  1. แท่นจับยึดชุดหัวเติมก๊าซสามารถรองรับแรงกระทำ รอบทิศทางมากว่า 670 นิวตัน
    โดยไม่สร้างความเสียหาย หรือฉีกขาดของชุดอุปกรณ์
  2. ติดตั้งภายในฝากระโปรงรถ บริเวณโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดของตัวรถ
  3. ระยะการติดตั้งอยู่ในจุดที่สามารถเติมก๊าซได้สะดวก และปลอดภัย
  4. ออกแบบให้ชุดจับยึดหัวเติม แยกออกจาก ชุดอุปกรณ์หลักระบบ MGV ชิ้นอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน
  5. มาตรฐานความปลอดภัย ECE R110 (ยุโรป)

ถังบรรจุก๊าซ CNG / NGV ผ่านกระบวนการทดสอบ ความดัน การยิง การชน การเผาไหม้ ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 11439-2000 เพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด ตามหลักมาตรฐานสากล

สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 450 บาร์ ด้วยขนาดความจุรวม 3 ใบ 170 ลิตร(น้ำ) ถังบรรจุก๊าซ CNG ทุกใบผลิตจากเหล็กกล้า มีความหนาพิเศษ สม่ำเสมอทั้งใบ สามารถทนแรงดันได้สูงกว่าถัง CNG ทั่วไป ทำให้ การเติมก๊าซ CNG 1 ครั้ง วิ่งได้ระยะทางมากกว่า 350 กิโลเมตร
เครื่องทดสอบรอยแตกร้าว ภายในและการรั่วของถังก๊าซทุกใบ ด้วยระบบอัลตราโซนิค
โรงงานผลิตถังบรรจุก๊าซควบคุมการทำงานด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ได้รับการับรองมาตรฐานระดับสากล

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก บวกกับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มส่งผลให้ราคาน้ำมัน ในประเทศปรับราคาตาม ทำให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่พึ่งพาการขนส่งสินค้า มองหาช่องทางการลดต้นทุน และหันนำมาติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อน้ำก๊าซธรรมชาติอัด หรือก๊าซ CNG มาใช้ เพราะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 70% สามารถวิ่งได้ ระยะทางมากกว่า 350 กิโลเมตร/การเติมก๊าซ 1ครั้ง คุณจะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายกว่าน้ำมันเบนซินและดีเซลเป็นอย่างมาก มั่นใจในความประหยัดทุกการใช้งาน
ตารางเปรียบเทียบระยะกับการเติมก๊าซ CNG แต่ละครั้ง พร้อมการติดตั้ง แครี่บอย เอ็นจีวี
ผู้ผลิต ความจุภาชนะ
ลิตร(น้ำ)
จำนวนถัง ความจุในการเติม
ก๊าซ 1 ครั้ง (Kg)
ค่าใช้จ่ายสูงสุด (บาท) ระยะทางวิ่งสูงสุด
(Km)
อัตราการสิ้นเปลือง
(บาท/Km)
ผู้ผลิตทั่วไป 120 2 21.49 182.67 168.00 0.92
CARRYBOY NGV 170 3 35.24 299.54 352.40 0.83

* การทดสอบอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่บริษัทฯ กำหนด  ** รถรุ่น TOYOTA HILUX VIGO 2.7 J-PS VVTI


ตารางประมาณค่าใช้จ่ายเมื่อติดตั้ง แครี่บอย เอ็นจีวี คำนวนค่าใช้จ่ายที่เติมก๊าซ CNG
ต้นทาง ปลายทาง

ระยะทาง (กม.)

ค่าใช้จ่าย
เที่ยวเดียว ไป-กลับ
กรุงเทพฯ

เชียงใหม่ 696 577.68 1,155.36
ภูเก็ต 862 715.46 1,430.92
นครราชสีมา 259 214.97 429.94
หนองคาย 615 510.45 1,020.90
อุบลราชธานี 592 491.36 982.72
ต้นทาง ปลายทาง

ระยะทาง (กม.)

ค่าใช้จ่าย (บาท)
เที่ยวเดียว ไป-กลับ
กรุงเทพฯ

หาดใหญ่ 945 784.35 1,568.70
พัทยา 147 122.01 244.02
ปาย 695 576.85 1,153.70
ภูกระดึง 520 431.60 863.20
เบตง 1,590 1,319.70 2,639.40

*** อัตราการสิ้นเปลืองก๊าซ NGV ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร เส้นทางที่เลือก, น้ำหนักการบรรทุก, สภาวะการเติมก๊าซสถานีบริการ NGV และพฤติกรรมของผู้ขับขี่เอง

คุ้มค่าการลงทุน กับ แครี่บอย เอ็นจีวี ประหยัดค่าใช้จ่ายเอามาเป็นค่าผ่อนรถ/เดือนได้อย่างสบายๆ
ระยะทาง
วิ่ง/วัน (กม.)
โซฮอลล์95
(32.44)
NGV (8.50) ประหยัด/วัน ประหยัด/เดือน ราคารถรวม
อุปกรณ์ NGV
ประหยัด/ปี ระยะเวลาคุ้มทุน 
(รวมตัวรถ/ปี)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
500 1,622.00 425.00 1,197.00 35,910 619,000 430,920 861,840       1.43
350 1,135.40 297.50 837.90 25,137 619,000 301,644 603,288 904,932 1,206,576     2.16
250 811.00 212.50 598.50 17,955 619,000 215,460 430,920 646,380   861,840 1,077,300

2.43

150 486.60 127.50 359.10 10,773 619,000 129,276 258,552 387,828 517,104 646,380

4.63


* อัตราพลังงานเชื้อเพลิง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด
*** รถรุ่น TOYOTA HILUX VIGO 2.7 J-PS VVTi                                
** ราคาตัวรถ + อุปกรณ์ NGV อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)
 **** การคำนวณทั้งหมดโดยประมาณ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าลักษณะการติดตั้งจัดวางได้อย่างลงตัว สวยงาม สามารถวางถังบรรจุก๊าซ CNG ได้ทั้งหมด 3 ใบ เป็นโครงสร้างเหล็กชุบด้วย Galvanize หนาพิเศษ ป้องกันสนิม แข็งแรงกว่า ทนทานกว่า ติดตั้งจากทางด้านล่างใต้ท้องรถ ทำให้ไม่ต้องถอดลูกระบะ ลิขสิทธิ์เฉพาะแครี่บอย

มาตรฐาน OEM ทำจากสแตนเลสหนาพิเศษ ปลอดสนิม พร้อมขอบยางกันการขูดขีดท่อก๊าซ

แครี่บอยและบลูเมค ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาระบบซูปเปอร์หัวฉีด CNG/NGV ให้เหมาะสมกับสภาพก๊าซ และการบรรทุกหนักของคนไทยโดยเฉพาะ ด้วยระบบ Twin Injection มีความถี่ในการฉีดก๊าซเข้าสู่ระบบเผาไหม้สูง ด้วยหัวฉีดรุ่น 3.0 (ทั่วไป 2.5) สามารถจ่ายเชื่อเพลิงทันต่อความต้องการของเครื่องยนต์
สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการบรรทุกสูงสุด 3 ตัน ลิขสิทธ์เฉพาะแครี่บอย

(หม้อต้มก๊าซ) ชุดอุปกรณ์ปรับลดแรงดันก๊าซ CNG จากแรงดันที่ 200 บาร์ สามารถปรับแรงดันได้ละเอียดถึง 0.1 บาร์ มีขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับการรองรับการบรรทุกหนัก สูงสุด 3 ตัน และรองรับแรงม้าสูงสุดได้ถึง 190 แรงม้า (HP) พร้อมชุดโซลินอยด์วาล์ว และเช็ควาล์ว เชื่อมต่อในชุดเดียวกัน ช่วยทำให้ประหยัดพื้นที่ ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์
ลิขสิทธ์เฉพาะแครี่บอย

ตรวจวัดแรงดันก๊าซทีรางหัวฉีด และแรงดันในท่อไอดี หากเกิดการรั่วหรือการขาดของท่อก๊าซระบบจะตัดก๊าซเป็นน้ำมันทันที

ทำหน้าที่วัดปริมาณก๊าซในถัง ชุดตัวเรือนทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ป้องกันน้ำ และสารเคมีกัดกร่อน ได้เป็นอย่างดี มาตรฐาน ISO 15500 / ECE R110
กล่องควบคุมการทำงาน (ECU 32 BIT) ระบบหัวฉีด การจ่ายก๊าซ CNG เข้าสู่ระบบการเผาไหม้สอดคล้องกับความต้องการของเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพราะมีระบบการทำงานเทียบเท่า ECU รถยนต์ เหนือกว่าระบบ ECU ทั่วไป (อีซียูขนาด 8-16 BIT ซึ่งตอบสนองการทำงานล่าช้าและไม่เหมาะกับอัตราเร่งในการบรรทุกหนัก) ติดตั้งภายในคอนโซลหน้า ปลอดภัย อยู่ในจุดที่ไม่มีความชื้น และระบายความร้อนได้ดี

ทำหน้าที่ช่วยกรองก๊าซให้สะอาด ก่อนเข้าระบบหัวฉีด และเครื่องยนต์ มีอายุการใช้งานยาวนาน กว่าชุดกรองทั่วไป เปลี่ยนทุก 15,000 กิโลเมตร

ชุดข้อต่อสแตนเลส 4 ทาง ทนแรงดันได้มากว่า 350 บาร์ หรือ 5,000 psi นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมการบิน ช่วยให้สามารถเติมก๊าซ CNG ได้รวดเร็ว กว่าการเติมก๊าซปกติ ถึง 3 เท่า ระบบการเดินท่อแบบตรงทั้ง 3 ใบ (ไม่มีการพ่วงจากหัวถัง) ทำให้การเติมก๊าซใช้ระยะเวลาน้อย และยังสามารถตรวจเช็คการรั่วซึมของก๊าซได้ง่าย


สายหุ้มท่อก๊าซและหุ้มสายไฟ มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ ยึดหยุ่น,ทนทาน น้ำหนักเบา มาตรฐาน ISO 9002 และ TS16949 ผลิตจาก Polypropylene สีฟ้า ทนต่อความร้อนสูงและแสงอัลตลาไวโอเลต (UV)

มีการตรวจสอบ เช็คค่า แรงบิด (Torque Wrench) โบลท์ น็อต เกรด 8.8 ตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ติดตั้งลักษณะลาดเอียง เพื่อป้องกัน เศษหิน ดิน ทรายและน้ำ ที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับตัวถังบรรจุก๊าซ CNG และหัววาล์ว ให้ปลอดภัยในขณะขับขี่

มีระบบป้องกันการเกิดไฟไหม้และการเติมก๊าซเกิน (Safety Valve) พร้อมลิ้นกันการไหลย้อนกลับของก๊าซ

ออกแบบและพัฒนาเพื่อรถ CNG/NGV โดยเฉพาะ ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน OEM ความดังไม่เกินมาตรฐาน

แสดงสถานะก๊าซ และเป็นสวิทช์การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง จากน้ำมันเป็นก๊าซหรือก๊าซเป็นน้ำมันได้โดยอัตโนมัติ จุดเด่น ในกรณีฉุกเฉิน (น้ำมันหมด) สามารถสตาร์ทเครื่องโดยใช้ก๊าซได้

รถทุกคันผ่านการตรวจสอบก๊าซรั่ว หลังการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เชื่อมต่อผ่าน USB, Bluetooth โปรแกรมประมวลผลได้ รวดเร็ว แม่นยำ มีความละเอียดของค่าการปรับจูน และฟังก์ชั่นการควบคุมที่หลากหลาย สามารถเลือกปรับจูน ตามความต้องการ ในการใช้งานของลูกค้าได้