คำถามที่พบบ่อย

1. เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถติดก๊าซ CNG/NGV เป็นอย่างไร ? อันตรายไหมครับ ?
ตอบ คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติโดยทั่วไป มีดังนี้

• เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลัก
• ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ปราศจากพิษ (ส่วนมากกลิ่นที่เราคุ้นเคยจากก๊าซธรรมชาติเป็นผลมาจากการเติมสารเคมีบางประเภทลงไป เพื่อให้ผู้ใช้รู้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ก๊าซรั่ว)
• เบากว่าอากาศ (ความถ่วงจำเพาะ 0.5-0.8 เท่าของอากาศ)
• ติดไฟได้ โดยมีช่วงของการติดไฟที่ 5-15% ของปริมาตรในอากาศ และอุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เองคือ 650 องศาเซลเซียส

ฉะนั้นรถที่ติด CNG จากอู่ที่มีมาตรฐานและใช้อุปกรณ์ที่ดีและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ก็จะปลอดภัยแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างที่ติดตั้งและปรับจูนด้วยครับ

2. การติดตั้งระบบ CNG ในรถกระบะมีกี่แบบ ?
ตอบ การใช้ก๊าซธรรมชาติกับรถยนต์ประเภทรถกระบะ แบ่งตามรูปแบบได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.ระบบเชื้อเพลิงเดี่ยว Dedicated CNG .ใช้ CNG อย่างเดียว
2.Bi-Fuel ใช้ 2 ระบบเชื้อเพลิง
-เครื่องยนต์เบนซิน /CNG ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ 1.ระบบฉีดก๊าซ(MPI) 2.ระบบดูดก๊าซ (Fumigation) ซึ่งเครื่องยนต์เบนซินติด CNG จะดีในแง่ของความประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง
-เครื่องยนต์ดีเซล/CNG ใช้เป็นระบบเชื้อเพลิงร่วม คือใช้ทั้งก๊าซทั้งน้ำมันร่วมกัน ส่วนในเรื่องอัตราส่วนนั้นก็แล้วแต่ชนิดและยี่ห้อรถแต่ระบบนี้ไม่ช่วยในเรื่องความประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เชื้อเพลิง

3. รับติดรถตู้และรถเก๋งไหม ?
ตอบ ในเฟสแรกนี้ยังคงรับเฉพาะกระบะเพื่อการพาณิชย์ก่อนครับประมาณปลายๆปีจึงจะเริ่มรับรถตู้และรถเก๋งแต่ถ้ามีจำนวนผู้สนใจจำนวนมากก็อาจจะทำได้เลยครับ

4. ทำไมต้อง 32 bit?
ตอบ ก็เพราะสามารถตอบสนองในเรื่องความเร็วในการประมวลผลความต้องการการใช้ก๊าซได้อย่างรวดเร็วกว่า 16 bit เพราะขนาด ECU.ของรถยนต์เองยังใช้ 32 bit พูดง่ายๆเข้าใจไม่ยากก็คือ ถ้าความเร็วไม่เท่ากันก็ตอบสนองได้ไม่ทันกันครับ

5. ควรใช้ CNG หรือ LPG ดีกว่ากันครับ?
ตอบ คำถามนี้ตอบได้ตามปัจจัยแวดล้อมดังนี้ครับ

1.ในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่มีสถานีจ่ายก๊าซประเภทใดมากกว่ากัน
2.ปัจจัยในการลงทุนเรื่องการติดตั้ง LPG ถูกกว่า CNG
3.ความคุ้มค่าในระยะยาวในเรื่องราคาก๊าซที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณหาคำตอบให้แก่ตนเองใน 3 ข้อนี้ได้คุณก็เลือกได้เลยครับว่าจะติดตั้งอะไรดี


* คลิ๊กคำถามเพื่อแสดงคำตอบ
** ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน FACEBOOK


* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** รูปแบบและเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ได้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้ลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
*** ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใด กระทำการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ